privacy en algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Met het aangaan van een behandelmassage verklaard u dat u tussentijdse veranderingen direct doorgeeft aan de massage therapeut, u begrijpt dat de massage therapie geen vervanging of het stellen van een medische diagnose is, deze massage therapie mag ook niet gezien worden als een medische behandeling.

voor het annuleren van een massage gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een massage bent u geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een massage bent u 50% van het bedrag voor de massage verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een massage bent u 100% van het bedrag voor de massage verschuldigd.

Bent u ontevreden en heeft u klachten dan is het fijn als u dit bespreekbaar maakt hier kan ik zelf ook van leren.

verder ben ik aangesloten bij de NIBIG

KVK 80314627
 

Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken:
WelKom Thuis verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via WelKomthuisbijjezelf@outlook.com dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben:
WelKom Thuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het afhandelen van je betaling

Hoe lang we gegevens bewaren:

WelKom Thuis zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 90 dagen na beëindigen van samenwerking > Administratieve doeleinden

Delen met anderen:

WelKom Thuis deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:

WelKom Thuis gebruikt functionele, analytische, tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar WelKomthuisbijjezelf@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. WelKom Thuis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging:

WelKom Thuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via WelKomthuisbijjezelf@outlook.com